نمایش محتوا نمایش محتوا

باند فرودگاه سهند در سال 1329 شمسی همزمان با بنیانگذاری  پادگان رضاپاد سابق (امام رضا علیه السلام کنونی )که به صورت باند خاکی به طول سه کیلو متر به عرض 30متر پایه ریزی شد این باند در سال 1335 با روکش آسفالت بصورت مدرن جهت نشست وبرخواست هواپیماهای نظامی از سال 1342 قابل استفاده بود در سال 1352 توسط فرماندار وقت مراغه جناب  آقای ابوالقداره و نماینده مجلس  جناب آقای دکتر حبیب دادفر پیشنهاد تبدیل باند نظامی  به فرودگاه مسافربری برای  وزارت جنگ و سازمان هواپیمایی میشود. ولی با توجه آشفتگی نظام سابق  با  مخالفت هایی مواجه میشود و موافتی حاصل نمیگردد با عنایت  به پیروزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 وبا شروع آغاز جنگ تحمیلی این باند پروازی  در جنوب استان آذربایجانشرقی نقش بسزایی ایفا میکند بطوری که اکثر مجروهان جنگی و ارسال ملوزمات مورد نیاز برای جبهه های حق بر علیه باطل توسط هواپیماهای نظامی  از این باند اقدام میشود  در سال 1368 با توجه به درخواست مردم منطقه وپیگیری فرماندار وقت جناب آقای داود حقی فام دوباره استارت فرودگاه مسافربری زده میشود وبا توجه به نامه نگاری ها  انجام شده در سال 1370توسط نماینده وقت جناب آقای دکتر سید مصطفی سید هاشمی با تشکیل هیت امنایی جهت ساخت ترمینال،برج مراقبت و ملزومات فرودگاهی  اقدام میشودکه در سال 1372 با اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری اولین پرواز توسط شرکت هواپیمایی کاسپین  با حضور وزیر وقت راه جناب آقای مهندس اکبر ترکان و نایب رئیس مجلس وقت جناب آقای دکتر روحانی و هیت همراه  پروازهای مسافربری افتتاح  میشود این فرودگاه در سال 1374 رسما تحویل سازمان هواپیمایی گردید.که با هفته ای دو پرواز توسط شرکت هواپیمایی آسمان جهت ارائه خدمات برای مردم جنوب استان راه اندازی شد.