نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مديران(سهند)

مدیران

نام : محمد علی  
نام خانوادگی : نائل قراملکی
پست سازمانی : رئیس فرودگاه سهند
تاریخ تولد : 2 تیر 1354
محل تولد:  
آخرین مدرک تحصیلی :  
میزان سابقه کار در سازمان : 10
تحصیلات :
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه
سوابق شغلی :
سازمان سمت از سال تا سال
اهم سوابق شغلی :    
تلفن داخلی :    
تلفن مستقیم : 04137452525  
دورنگار : 04137452224  
پست الکترونیک :