نوروز98 نوروز98

Form Records List Form Records List

سامان شهراه سامان شهراه

News
2019-03-19

بهار به فرودگاه تبريز رسيد / استقبال از ميهمانان نوروزي با نواي عاشيق در فرودگاه تبريز

روز سه شنبه مورخ 28/12/97 در آستانه بهار طبيعت و نوروز باستاني ، مراسم استقبال از ميهمانان نوروزي شهر تبريز در ترمينال 4 فرودگاه اين شهر برگزار شد.