خبر خبر

انتصاب رئيس اداره مراقبت پرواز فرودگاههاي آذربايجانشرقي
به موجب ابلاغ مدير کل منابع انساني،تشکيلات و آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، آقاي حسن مختاري به سمت رئيس اداره مراقبت پرواز فرودگاههاي آذربايجانشرقي منصوب شد.

متن حکم انتصاب به شرح زیر است:

جناب آقای حسن مختاری

سلام علیکم؛

به موجب این ابلاغ و بر اساس پیشنهاد اداره کل فرودگاههای استان آذربایجانشرقی و طبق هماهنگی های بعمل آمده، به سمت رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه مذکور منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

                                                                          احمد مظفر

                              مدیر کل منابع انسانی،تشکیلات و آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد